Czech English German
09.jpg

Kontakt

Adresa Obecní úřad Pavlice
Pavlice 90, 671 56
Tel.: 515 258 334
IČO: 00293318
Bank. spoj.: č.ú.: 6220741/0100, KB Znojmo,a.s.
ID datové schránky:q34bja4
Nacházíte se zde : Hlavní strana Pronájem Sokolovny
Pronájem Sokolovny
Výše nájmu platná od 1.1.2015: 2500,- Kč / akce, spolky se sídlem v Pavlicích 1500,- Kč / akce

Žádost o pronájem Sokolovny v Pavlicích

Obecní úřad Pavlice
Pavlice 90
671 56

ŽADATEL :
Příjmení, jméno / název firmy : (*)
Vyplňte příjmení a jméno nebo název firmy
Bydliště / Sídlo : (*)
Vyplňte bydliště nebo sídlo firmy
Datum narození / IČ : (*)
Vyplňte datum narození nebo IČ firmy

Věc: Žádost o pronájem Sokolovny
Žádám tímto Obecní úřad v Pavlicích o pronájem Sokolovny
z důvodu : (*)
Vyplňte účel pronájmu

na dobu
od : (*)
Vyplňte datum od kdy chcete sokolovnu pronajmout
do : (*)
Vyplňte datum do kdy chcete sokolovnu pronajmout
Odpovědná osoba
( příjmení, jméno,
bydliště, tel., e-mail ) : (*)
Vyplňte odpovědnou osobu
V : (*)
Vyplňte kde byl formulář napsán
dne : (*)
Vyplňte datum kdy byl formulář napsán
  

(*) Položka je povinná