csenfrde

Kulturní památky Pavlic:
 • kostel sv. Filipa a Jakuba
 • dům čp. 1, bývalý zájezdní hostinec
 • sousoší Nejsvětější Trojice
 • boží muka

Dům č.p. 1, bývalý zájezdní hostinec při císařské cestě Vídeň - Praha
 • Dům č.p. 1, bývalý zájezdní hostinec při císařské cestě Vídeň - Praha

 

 

 

 

 • Díky příhodným přírodním podmínkám bylo okolí Pavlic již poměrně záhy osídleno. Doklady významného sídliště nejstarších zemědělců s keramikou lineární kultury objevil F. Vildomec roku 1930 u Blažkovského rybníka. Stáří nálezů činí asi 5 400 roků před naším letopočtem (tj. asi 7 400 let). Jde o počáteční období mladší doby kamenné - neolitu.
 • První písemná zmínka o existenci Pavlic se datuje r. 1252, kdy příslušely k panství Hradiště sv. Hypolita.
 • Další zmínka pochází z 1. srpna 1356, kdy se zmiňují vladykové Albrecht a Turoch z Pavlic, kteří zde vlastnili svobodné dvory.
 • V polovině 14. století náležely Pavlice k panství bítovskému. Že byly Pavlice příslušenstvím hradu Bítova, dovídáme se z listiny z r. 1498, kterou král Vladislav II. Jagellonský propouští hrad Bítov ze závazků lenních panu Burjanovi Bítovskému z Lichtenburka.
 • Albrecht Bítovský z Lichtenburka intabuloval Pavlice r. 1519 Janovi, vladykovi ze Mstěnic. Po Janově smrti zdědily majetek jeho dcery Anežka, Anna, Alena a Kateřina. Jejich poručníci pak r. 1531 prodali Pavlice Anežce z Krajku.
 • Od r. 1628 se Pavlice objevují jako součást jevišovického panství.
 • Třicetiletou válkou Pavlice značně utrpěly, jelikož ležely na císařské cestě, hlavní spojnici mezi Znojmem a Jihlavou, kudy často táhla švédská a rakouská císařská vojska. Ve vsi před válkou bývala německá menšina, ale válkou téměř zanikla. R. 1667 bylo mezi 21 usedlými rodinami 5 německých.
 • Jevišovické panství držel Karel Fridrich, kníže minsterbersko-olešnický. Jeho smrtí r. 1647 vymřel po meči starobylý rod pánů z Kunštátu.
 • 7. června 1649 koupil panství císařský vojevůdce Jean Louis Raduit de Souches, obránce Brna proti Švédům. V Pavlicích r. 1649 nechal vystavět špitál s domácí kaplí. R. 1675 byl zřízen při oltáři v kapli Boží hrob podle jeruzalémského.
 • Od 20. října 1743 přešly Pavlice s velkostatkem jevišovickým na Jana hraběte Ugarte, který se oženil s Marií Vilemínou de Souches a druhou polovinu panství koupil od její sestry Marie Anny.
 • Roku 1785 byla zřízena lokální kuracie. Od tohoto roku je přifařena také Vranovská Ves, která dříve patřila do farnosti štítarské. Při kostele bývala do r. 1764 Kalvárská hora a do r. 1806 kaple utrpení Kristova.
 • V roce 1800 byla v Pavlicích založena škola. Byla původně utrakvistická, jednotřídní.
 • R. 1821 se Pavličtí připojili k selskému povstání, které zachvátilo téměř všechen poddanský lid venkova od Znojma až k Jihlavě.
 • 1893 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který je činný dodnes.
 • V roce 1897 koupil jevišovické panství Robert svobodný pán Biedermann z Turony, vídeňský továrník.
 • Roku 1899 byla založena Národní Jednota.
 • Před válkou byli v obci sedláci, dělníci, několik řemeslníků, 3 obchody, 3 hospody a 2 řezníci. Početná vrstva obyvatel patřila ke korálníkům, protože se v Pavlicích velmi dařilo perlařskému průmyslu. Daleko věhlasné bylo umění pavlických hrnčířů, lidově zvaných toufarů. Výrobky toufarů z Pavlic, Vevčic a Rouchovan se nabízely na všech výročních trzích jihozápadní Moravy. Několik vzácných výrobků uchoval děkan P. Josef Vaněk a daroval je pražskému muzeu.
 • Během I. světové války narukovalo 142 mužů, z toho 3 byli legionáři.
 • V roce 1916 kupuje jevišovické panství rytíř Vilém Ofenheim z Pontexina.
 • Zpráva o převratu došla ráno dne 29. října 1918. Převrat v obci proběhl klidně za velkého nadšení místních. Pomalu se vraceli vojáci z bojišť. Mnozí se však nevrátili. Brzy po převratu vznikly tělocvičná jednota Sokol a spolek Orel.
 • Na počátku 30. let se v Německu dostává k moci Hitler a jeho strana NSDAP. Na jeho politiku reagovali také Němci žijící na území Československa v pohraničí. Nepokoje, které probíhaly například i ve Vranovské Vsi, kde se objevily nakreslené hákové kříže a kde r. 1936 byla založena místní buňka Sudetendeutsche Partei (SdP), se Pavlicím vyhnuly z toho důvodu, že zde bylo pouze české, resp. česky smýšlející obyvatelstvo.
 • Po mnichovské dohodě z přelomu září a října 1938 byla smíšená území vydána Německu. Pavlice nebyly zabrány. Staly se hraniční obcí. Velké množství občanů bylo nasazeno na práci v říši.
 • Dne 30. července 1942 přijelo Gestapo pro zdejšího řídícího učitele Ferdinanda Kulhánka, který ozbrojen revolverem utekl před nimi z bytu. Po krátké přestřelce byl Gestapem zastřelen.
 • Pavlice byly osvobozeny Rudou armádou 9. května ve 2 hodiny ráno. Nešťastnou náhodou v Pavlicích tohoto dne zemřel gardový seržant Batyrčin, který je pochován na místním hřbitově.
 • 28. prosince 1952 bylo ustaveno JZD (jednotné zemědělské družstvo). Většina místních rolníků se bránila vstupu do JZD, které bylo pro špatné hospodaření v červenci 1953 rozpuštěno. Znovu ustanoveno bylo JZD 5. září 1955. Tentokráte byli ovšem rolníci nuceni vstupovat do JZD, poslední rolníci vstoupili do JZD 16. srpna 1958, a tak se Pavlice staly 20. socialistickou obcí v okrese Znojmo.
 • Události r. 1989 proběhly v obci klidně.
 
Socha akademického sochaře Karla Pokorného
 • Socha akademického sochaře Karla Pokorného

  Sochař Karel Pokorný, národní umělec se narodil v Pavlicích. Přes mistrovskou školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové se dostal na pražskou uměleckou školu a na akademii. Absolvoval ji jako žák Myslbekův roku 1917. Vytvořil sochu "Sbratření", Boženy Němcové, Aloise Jiráska a jiné. Řadu let byl profesorem na Akademii výtvarných umění.

 
 
 
 
 
 
 

Více o historii Pavlic se dozvíte na: http://pavlice-historie.wz.cz/

Nově ve fotogalerii

  PC140074 PC140235 PC140016 PC140024 PC140096 PC140205 PC140065 PC140268 PC140050 PC140066 PC140253 PC140057 PC140013 PC140006 PC140088 PC140005 PC140122 PC140216 PC140021 PC140264 PC140028 PC140079 PC140010 PC140039 PC140067 PC140025 PC140052 PC140015 PC140046 PC140230 PC140191 PC140034 PC140023 PC140019

Počet přístupů

Dnes155
Včera368
Tento týden523
Tento měsíc11873
Celkem378002

Kde nás najdete?

Copyright © 2006 - 2017 Obec Pavlice. All rights reserved. Created by J.R.