csenfrde

Kulturní památky Pavlic:
 • kostel sv. Filipa a Jakuba
 • dům čp. 1, bývalý zájezdní hostinec
 • sousoší Nejsvětější Trojice
 • boží muka

Dům č.p. 1, bývalý zájezdní hostinec při císařské cestě Vídeň - Praha
 • Dům č.p. 1, bývalý zájezdní hostinec při císařské cestě Vídeň - Praha

 

 

 

 

 • Díky příhodným přírodním podmínkám bylo okolí Pavlic již poměrně záhy osídleno. Doklady významného sídliště nejstarších zemědělců s keramikou lineární kultury objevil F. Vildomec roku 1930 u Blažkovského rybníka. Stáří nálezů činí asi 5 400 roků před naším letopočtem (tj. asi 7 400 let). Jde o počáteční období mladší doby kamenné - neolitu.
 • První písemná zmínka o existenci Pavlic se datuje r. 1252, kdy příslušely k panství Hradiště sv. Hypolita.
 • Další zmínka pochází z 1. srpna 1356, kdy se zmiňují vladykové Albrecht a Turoch z Pavlic, kteří zde vlastnili svobodné dvory.
 • V polovině 14. století náležely Pavlice k panství bítovskému. Že byly Pavlice příslušenstvím hradu Bítova, dovídáme se z listiny z r. 1498, kterou král Vladislav II. Jagellonský propouští hrad Bítov ze závazků lenních panu Burjanovi Bítovskému z Lichtenburka.
 • Albrecht Bítovský z Lichtenburka intabuloval Pavlice r. 1519 Janovi, vladykovi ze Mstěnic. Po Janově smrti zdědily majetek jeho dcery Anežka, Anna, Alena a Kateřina. Jejich poručníci pak r. 1531 prodali Pavlice Anežce z Krajku.
 • Od r. 1628 se Pavlice objevují jako součást jevišovického panství.
 • Třicetiletou válkou Pavlice značně utrpěly, jelikož ležely na císařské cestě, hlavní spojnici mezi Znojmem a Jihlavou, kudy často táhla švédská a rakouská císařská vojska. Ve vsi před válkou bývala německá menšina, ale válkou téměř zanikla. R. 1667 bylo mezi 21 usedlými rodinami 5 německých.
 • Jevišovické panství držel Karel Fridrich, kníže minsterbersko-olešnický. Jeho smrtí r. 1647 vymřel po meči starobylý rod pánů z Kunštátu.
 • 7. června 1649 koupil panství císařský vojevůdce Jean Louis Raduit de Souches, obránce Brna proti Švédům. V Pavlicích r. 1649 nechal vystavět špitál s domácí kaplí. R. 1675 byl zřízen při oltáři v kapli Boží hrob podle jeruzalémského.
 • Od 20. října 1743 přešly Pavlice s velkostatkem jevišovickým na Jana hraběte Ugarte, který se oženil s Marií Vilemínou de Souches a druhou polovinu panství koupil od její sestry Marie Anny.
 • Roku 1785 byla zřízena lokální kuracie. Od tohoto roku je přifařena také Vranovská Ves, která dříve patřila do farnosti štítarské. Při kostele bývala do r. 1764 Kalvárská hora a do r. 1806 kaple utrpení Kristova.
 • V roce 1800 byla v Pavlicích založena škola. Byla původně utrakvistická, jednotřídní.
 • R. 1821 se Pavličtí připojili k selskému povstání, které zachvátilo téměř všechen poddanský lid venkova od Znojma až k Jihlavě.
 • 1893 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který je činný dodnes.
 • V roce 1897 koupil jevišovické panství Robert svobodný pán Biedermann z Turony, vídeňský továrník.
 • Roku 1899 byla založena Národní Jednota.
 • Před válkou byli v obci sedláci, dělníci, několik řemeslníků, 3 obchody, 3 hospody a 2 řezníci. Početná vrstva obyvatel patřila ke korálníkům, protože se v Pavlicích velmi dařilo perlařskému průmyslu. Daleko věhlasné bylo umění pavlických hrnčířů, lidově zvaných toufarů. Výrobky toufarů z Pavlic, Vevčic a Rouchovan se nabízely na všech výročních trzích jihozápadní Moravy. Několik vzácných výrobků uchoval děkan P. Josef Vaněk a daroval je pražskému muzeu.
 • Během I. světové války narukovalo 142 mužů, z toho 3 byli legionáři.
 • V roce 1916 kupuje jevišovické panství rytíř Vilém Ofenheim z Pontexina.
 • Zpráva o převratu došla ráno dne 29. října 1918. Převrat v obci proběhl klidně za velkého nadšení místních. Pomalu se vraceli vojáci z bojišť. Mnozí se však nevrátili. Brzy po převratu vznikly tělocvičná jednota Sokol a spolek Orel.
 • Na počátku 30. let se v Německu dostává k moci Hitler a jeho strana NSDAP. Na jeho politiku reagovali také Němci žijící na území Československa v pohraničí. Nepokoje, které probíhaly například i ve Vranovské Vsi, kde se objevily nakreslené hákové kříže a kde r. 1936 byla založena místní buňka Sudetendeutsche Partei (SdP), se Pavlicím vyhnuly z toho důvodu, že zde bylo pouze české, resp. česky smýšlející obyvatelstvo.
 • Po mnichovské dohodě z přelomu září a října 1938 byla smíšená území vydána Německu. Pavlice nebyly zabrány. Staly se hraniční obcí. Velké množství občanů bylo nasazeno na práci v říši.
 • Dne 30. července 1942 přijelo Gestapo pro zdejšího řídícího učitele Ferdinanda Kulhánka, který ozbrojen revolverem utekl před nimi z bytu. Po krátké přestřelce byl Gestapem zastřelen.
 • Pavlice byly osvobozeny Rudou armádou 9. května ve 2 hodiny ráno. Nešťastnou náhodou v Pavlicích tohoto dne zemřel gardový seržant Batyrčin, který je pochován na místním hřbitově.
 • 28. prosince 1952 bylo ustaveno JZD (jednotné zemědělské družstvo). Většina místních rolníků se bránila vstupu do JZD, které bylo pro špatné hospodaření v červenci 1953 rozpuštěno. Znovu ustanoveno bylo JZD 5. září 1955. Tentokráte byli ovšem rolníci nuceni vstupovat do JZD, poslední rolníci vstoupili do JZD 16. srpna 1958, a tak se Pavlice staly 20. socialistickou obcí v okrese Znojmo.
 • Události r. 1989 proběhly v obci klidně.
 
Socha akademického sochaře Karla Pokorného
 • Socha akademického sochaře Karla Pokorného

  Sochař Karel Pokorný, národní umělec se narodil v Pavlicích. Přes mistrovskou školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové se dostal na pražskou uměleckou školu a na akademii. Absolvoval ji jako žák Myslbekův roku 1917. Vytvořil sochu "Sbratření", Boženy Němcové, Aloise Jiráska a jiné. Řadu let byl profesorem na Akademii výtvarných umění.

 
 
 
 
 
 
 

Více o historii Pavlic se dozvíte na: http://pavlice-historie.wz.cz/

Nově ve fotogalerii

  IMG_20240611_094153 IMG_20240611_094249 IMG_20240611_095241 IMG_20240611_095604 IMG_20240611_101458 IMG_20240611_095312 IMG_20240611_100316 IMG_20240611_100409 IMG_20240611_102552 IMG_20240611_105524 IMG_20240611_095404 IMG_20240611_101651 IMG_20240611_101816 IMG_20240611_100729 IMG_20240611_094741 IMG_20240611_103117 IMG_20240611_095302 IMG_20240611_095649 IMG_20240611_095307 IMG_20240611_102101 IMG_20240611_095518 IMG_20240611_095346 IMG_20240611_101434 IMG_20240611_094427 IMG_20240611_105837 IMG_20240611_094207 IMG_20240611_095249 IMG_20240611_101913 IMG_20240611_102454 IMG_20240611_095331 IMG_20240611_102958

Počet přístupů

Dnes412
Včera580
Tento týden2260
Tento měsíc8079
Celkem1018187

Kde nás najdete?

Copyright © 2006 - 2022 Obec Pavlice. All rights reserved. Created by J.R.